JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Vittnesstöd (BOJ)

Vid tingsrätten finns tillgång till vittnesstöd. Det innebär att målsägande och vittnen vid behov kan få stöd och information från de personer som tjänstgör som vittnesstöd.
Det kan röra sig exempelvis om upplysningar om hur en rättegång går till och vad som kommer att hända när målsägande eller vittnet kommer in i tingssalen, men det kan också handla om att bara ha någon att prata med för den som känner sig nervös inför rättegången. Den som tjänstgör som vittnesstöd bär en liten bricka som upplyser om detta. Vittnesstödet har tillgång till ett särskilt rum att sitta i.

Om Ni i samband med att Ni kommer till tingsrätten vill träffa någon som tjänstgör som vittnesstöd bör Ni anmäla detta i tingsrättens reception. Ni kommer till receptionen om Ni går in genom tingsrättens huvudingång, på framsidan av tingshuset.


Vill Ni i förväg få kontakt med vittnesstödet kan Ni ringa Brottsofferjouren i Nordöstra Skåne.


(0200-21 20 19, telefontid vardagar 8-17)

Det är Brottsofferjouren som sköter verksamheten med vittnesstöd.

 
Senast ändrad: 2016-09-30

Telefon

Vardagar kl. 8-17

Växel: 0200-21 20 19