JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Kristianstads tingsrätts faxnummer upphörde 25 april 2019

[2019-05-21] Kristianstads tingsrätt

Sedan den 1 juli 2018 finns inte längre något krav i förvaltningslagen (2017:900) på att myndigheter ska vara möjliga att kontakta via fax. Att upphöra med användningen av fax är ett naturligt steg i det digitaliseringsarbete som pågår på tingsrätten.

Kristianstads tingsrätts användning av fax upphörde i samband med omläggning av teleoperatör i slutet av april 2019 och tingsrätten kan numera inte skicka eller ta emot handlingar per fax.

Handlingar som tidigare översänts till Kristianstads tingsrätt via fax kan framöver skickas via e-post till kristianstads.tingsratt@dom.se .

Senast ändrad: 2019-05-21