JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Grovt tullbrott

[2016-10-14] Kristianstads tingsrätt

Kristianstads tingsrätt dömer tre män till vardera ett års fängelse för grovt tullbrott.

Tre män döms för grovt tullbrott. De tre männen, 63 år, 42 år respektive 39 år, är alla bosatta i Stockholmsområdet. Enligt åklagaren har männen fört in 639 800 st cigaretter från ett icke-EU land, Ukraina, till Sverige och det har uppkommit fara att tull och skatt överstigande 1,3 miljoner kr undandragits staten.

Den 39-årige mannen, som är gift med 63-åringens dotter, är utbildad pilot. De båda har tillsammans flugit till Ukraina. Cigaretterna har köpts i Ukraina. Enligt ursprungsplanen skulle återresan till Sverige den 16 augusti 2016 gå först till Jönköping och sedan vidare till Bromma. De har dock avbrutit flygningen och landat på Bivaröd nedlagda flygfält utanför Knislinge. Till flygfältet har 42‑åringen mött upp med en lastbil, som han dagen före hade hyrt i Hägersten utanför Stockholm. Efter landningen påbörjades omedelbart en omlastning av cigaretterna från flygplanet till lastbilen. Alla tre var delaktiga i omlastningen, som avbröts av nationella insatsstyrkans tillslag mot dem.

63-åringen har erkänt del av brottet, men hävdat att han tänkte anmäla en del av cigaretterna till tullbehandling. 42-åringen har förnekat kännedom om cigaretterna och menat att han trodde att han lastade om fallskärmar som hade köpts i Ukraina. Den 39-årige piloten har också förnekat all kännedom om smugglingen. Han menar att han endast var i Ukraina för en teknisk översyn av flygplanet. Att han landade på Bivaröd flygfält berodde enligt honom på att han befann sig i en nödsituation när 63-åringen under flygningen blev aggressiv och krävde att han skulle landa planet.

Tingsrätten har funnit att åklagarens bevisning räcker för fällande dom. Tingsrätten har inte fäst någon tilltro till de tre männens uppgifter utan konstaterat att det rör sig om efterhandskonstruktioner.

De tre männens handlande utgör tullbrott. Med hänsyn till att brottet rört ett stort belopp är brottet att bedöma som grovt.

Påföljden har bestämts till fängelse ett år. Tingsrätten har inte funnit skäl att vid påföljdsval eller straffmätning beakta att 39-åringens framtid som pilot skulle kunna påverkas.

Tingsrätten har också beslutat att förverka de beslagtagna cigaretterna. Åklagaren ville också att flygplanet skulle förverkas till staten. Tingsrätten har inte bifallit den begäran med hänsyn till oklarheter kring ägandefrågan och värdet på flygplanet.

Tingsrätten är enig i sin dom.

Domen kan beställas via e-post kristianstads.tingsratt@dom.se

Senast ändrad: 2016-10-14

För mer information kontakta:

Lennart Johansson
Lagman
044-183600

Målnummer:

B 1681-16