JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Åklagare har väckt åtal mot en 40-årig man för flera fall av sexuella övergrepp mot barn

[2015-10-09] Kristianstads tingsrätt

Åklagare har idag väckt åtal mot en 40-årig man för flera fall av sexuella övergrepp mot barn. Enligt åtalet rör det sig om fyra fall av grov våldtäkt mot barn, 19 fall av grovt sexuellt övergrepp mot barn, och ett fall av kränkande fotografering samt grovt barnpornografibrott. Händelserna ska ha ägt rum under tiden mars 2014 – juli 2015.

Huvudförhandling i målet kommer att hållas den 15, 19 och 22 oktober 2015, med början kl. 09.00 varje dag. Förutom en inledande del med yrkanden och inställning kan man förvänta sig att huvudförhandlingen kommer att genomföras inom stängda dörrar, dit media eller allmänheten inte har tillträde.

Huvudförhandlingen kommer att genomföras i Säkerhetssalen i Rättscentrum i Malmö. Närmare information om var denna ligger finns på tingsrättens hemsida, www.kristianstadstingsratt.domstol.se

  • Tingsrätten har samrått med åklagare och Polismyndigheten och därefter kommit fram till att huvudförhandlingen bör hållas i Säkerhetssalen i Rättscentrum i Malmö, säger rättens ordförande lagmannen Lennart Johansson. Av säkerhetsskäl kan jag inte närmare gå in på skälen till detta, fortsätter Lennart Johansson.

    Dom i målet planeras under vecka 45.

    Den som önskar kan få del av åklagarens stämningsansökningar. De flesta andra handlingarna i målet, som till exempel förundersökningen, omfattas dock av sekretess. Beställning av handlingar kan göras via e-post: kristianstads.tingsratt@dom.se

    Ytterligare upplysningar kan lämnas av tingsrätten på telefon 044-18 36 00.

Senast ändrad: 2015-10-09

För mer information kontakta: