JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Åklagare har idag väckt åtal mot en 43-årig man och en 38-årig kvinna för mord i Degeberga

[2016-06-21] Kristianstads tingsrätt

Åklagare har idag väckt åtal mot en 43-årig man och en 38-årig kvinna för mord, alternativt grov misshandel och vållande till annans död, grovt brott. Enligt åtalet rör det sig om ett dödsfall till följd av kraftigt och upprepat våld mot en man. Händelsen ska ha ägt rum i januari 2016 i Degeberga.

 

Huvudförhandling i målet kommer att hållas varje dag under tiden den 29 juni till och med den 8 juli 2016, med början kl. 09.00 varje dag. Den 7 juli är dock en reservdag, och det är inte säkert att denna dag behöver tas i anspråk. Enbart mindre delar av huvudförhandlingen förväntas hållas inom stängda dörrar, dit media eller allmänheten inte har tillträde.

Det finns en plan för huvudförhandlingen med en närmare precisering vad som kommer att behandlas under respektive förhandlingsdag.

Dom i målet planeras under vecka 29.

Den som önskar kan få del av åklagarens stämningsansökning. Detsamma gäller flertalet handlingar ur förundersökningen. Sekretess gäller dock för vissa bilder. Beställning av handlingar kan göras via e-post: kristianstads.tingsratt@dom.se

 

Senast ändrad: 2016-06-21

För mer information kontakta:

Lennart Johansson
Lagman
044-18 36 00
lennart.johansson@dom.se

Målnummer:

B 192-16