JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Familj

Familj

Vid oenighet i frågor som gäller vårdnad, boende och umgänge om barn kan det vara bra att i första hand vända sig till kommunen. Kommunen (ofta en avdelning kallad familjerätten) kan erbjuda hjälp i form av samarbetssamtal för att lösa konflikten i samförstånd och hjälpa till att utforma avtal. Om det inte går att lösa konflikten på annat sätt, kan domstolen avgöra den.

Kommunen är enligt lag skyldig att erbjuda samarbetssamtal och erbjuda föräldrarna hjälp att träffa avtal i frågor om vårdnad, boende och umgänge om barn.

Kontakten med familjerätten är frivillig och sker på eget initiativ.

Vad gör domstolen?

Tingsrätten kan till exempel döma till äktenskapsskillnad (skilsmässa) och avgöra tvister om vårdnad, boende och umgänge.

Tingsrätten fattar också beslut i en rad olika ärenden, till exempel om adoption och bodelning.
Senast ändrad: 2017-01-16

Vart vänder jag mig för stöd och hjälp?

Kommunen erbjuder familjerådgivning – samtal i syfte att bearbeta samlevnadskonflikter i parförhållanden och familjer.

Kommunen erbjuder samarbetssamtal och hjälp att utforma avtal i tvister som gäller vårdnad, boende och umgänge om barn.

Kontakta den kommun där du bor om du vill veta mer.