Domstolen är till för dig. Rättsväsendets uppgift är den enskildes rättstrygghet och rättssäkerhet.

Kristianstads tingsrätt

Postadress: Box 536 291 25 Kristianstad
Besöksadress: Kanalgatan 32 291 34 Kristianstad
Tel: 044-18 36 00

Tingsrätten

Tingsrätten är den första domstolen du kommer i kontakt med i ett brottmål. Tingsrätten avgör också tvistemål mellan enskilda individer, exempelvis familjemål.

Tingsrätten hanterar även olika typer av ärenden, till exempel adoptioner och bodelningar.

Läs mer om tingsrätten.

Kallad till domstol?

Appen Domstolsguiden

Ta hjälp av appen Domstolsguiden.

Aktuellt på Kristianstads tingsrätt:

Bild på medarbetare.
Sveriges Domstolar söker fler medarbetare inom olika kompetensområden.